Sporten

Het sportcentrum Schuttersveld biedt onderdak aan een veertiental sportverenigingen en een tiental verschillende sporten.

Het sportcentrum Schuttersveld is een multifunctioneel sportcomplex waarop een tiental verschillende sporten zijn ondergebracht, zowel indoor als outdoor. De volgende verenigingen hebben hun domicilie op het complex: